29 Apr

Sau khóa học, tâm thức em thay đổi rất nhiều, hiểu sâu sắc hơn về IKIGAI công việc hiện tại và giá trị em cần theo đuổi phù hợp với giá trị cốt lõi của chính mình

Em biết ơn Mama, biết ơn team Người Dẫn Truyền, biết ơn vì em đã là một thành viên trong team Người Dẫn Truyền học 11 ngày ❤️

Aloha I see you ❤️

“Thay đổi tâm thức và phát triển bản thân không phải trở thành người khác , mà xúc chạm đến sự toàn hảo của chính mình” 🥰

Các cấu trúc, công thức, biểu đồ hay quy trình mama truyền trao cho chúng ta, thật sự rất tâm đắt và tràn đầy sự yêu thương❤️❤️

Phương pháp × tâm thế = kết quả

Đừng đi tìm kiếm người mình yêu, hãy đi tìm kiếm tình yêu và ngày nào đó bạn sẽ phát hiện ra tình yêu bạn tìm kiếm ở chính bên trong bạn ❤️

Đủ phù hợp, người phù hợp sẽ xuất hiện 💘

Khi ta học cách yêu thương và chữa lành cho bản thân, nâng tầm giá trị cốt lõi của bản thân lên thành giá trị sống, mang tình yêu thương và lòng trắc ẩn, khi ấy ta thu hút người phù hợp với giá trị sống ta đang sỡ hữu 💁‍♂️

Yêu thương và biết ơn mọi nhân duyên tốt lành đến với Thông

Gửi niệm lành từ ánh sáng tình thương và lòng Từ Bi đến cả nhà

#Mariohuynhthong

#NgườiDẫnTruyềnAl021

Khi ta học cách yêu thương và chữa lành cho bản thân, nâng tầm giá trị cốt lõi của bản thân lên thành giá trị sống, mang tình yêu thương và lòng trắc ẩn, khi ấy ta thu hút người phù hợp với giá trị sống ta đang sỡ hữu

Nguyễn Huỳnh Thông