06 Oct

Minh Moana

Biết ơn MM đã yêu thương hết mình, hiện hữu hết mình và tạo tác ra Biểu đồ Aloha happy. Em nhiều rào cản nhưng bây giờ bản thân đã được gỡ bỏ dần bởi mình xây dựng được cho mình hệ Giá trị YÊU THƯƠNG – SẺ CHIA – BAO DUNG – TRUYỀN CẢM

Read More