29 Apr

Minh Ca

11 ngày đi qua “mặt trời Aloha” phát ra từng bài học như những tia sáng, hay cứ như là một tinh chất vi diệu vô hình, xúc chạm đến từng tế bào, thấp lên ánh sáng trong những vùng tối của “tiểu vũ trụ”. Nguồn năng lượng đồng nhất đưa mình về là mình!

Read More