29 Apr

Nguyễn Huỳnh Thông

Sau khóa học, tâm thức em thay đổi rất nhiều, hiểu sâu sắc hơn về IKIGAI công việc hiện tại và giá trị em cần theo đuổi phù hợp với giá trị cốt lõi của chính mình Em biết ơn Mama, biết ơn team Người Dẫn Truyền, biết ơn vì em đã là một thành

Read More
28 Apr

Diệu Hoa

Chương trình đã mang nguồn Ánh sáng đến cho cuộc đời em. Em đã bao năm nay. Em khắc khoải với những câu hỏi để thấu hiểu chính mình thì phải làm sao, như thế nào… làm sao để mình và mọi người cùng hạnh phúc, yêu thương an lạc ngay trong đời sống này

Read More
28 Apr

Đinh Vũ Cầu

Lâu rùi hổng cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa và đáng sống như vậy khi trải qua hành trình 11 ngày. Aloha I See You. Bạn tụi ơi ! nó thiết là tuyệt vời luôn đó, thật là phước báu lắm ta mới có duyên ở đây và cùng nhau trải nghiệm học tập

Read More