Tâm lý học về Tiền & Khoa học Tâm thức trong Kinh doanh

Khoá học về Tiền & Kinh doanh, một chương trình được thiết kế để làm lớn hiện thực tài chính & nghề nghiệp trong sự hứng khởi từ kết nối màu nhiệm ở thời điểm này.

"Thành công không khó nhưng mà phức tạp. Cùng nhau từng bước chạm tới sự phức tạp đó và thành công bền vững. "

HAPPY MONEY

TIỀN

Chương trình là sự kết hợp khai phóng dòng năng lượng về Tiền và nâng cấp tâm thức trong kinh doanh. Tiền đã, đang và sẽ đến với bạn trong dạng thức nào là phù hợp nhất. Khi bạn xứng đáng điều xứng đáng sẽ xuất hiện. Từng bước tiếp chạm đến sự thành công bền vững

KINH DOANH

Bạn được hướng dẫn để thấu suốt hơn về kinh doanh, đặc biệt sau khi chính bạn đã có nền tảng tốt về khoa học tâm thức. Những kinh nghiệm và khai vấn trong kinh doanh là gì để có được một quyết định rõ ràng về đầu tư tài năng của chính mình vào đâu để đáp ứng tiếng gọi xứng đáng nhất cho bạn lúc này.

KHOÁ HỌC VỀ TIỀN CHÀO ĐÓN CHÀO NĂM MỚI 2024

THỊNH VƯỢNG & BỀN VỮNG

THỜI GIAN HỌC

HỌC PHÍ

TUỲ TÂM GIEO HẠT
  • Được hỗ trợ chọn mức đóng góp theo hứng khởi
  • MỘT CHƯƠNG TRÌNH Ý NGHĨA TRONG DỊP NÀY
Khoá học gieo mầm và nhận hỗ trợ lưu chuyển học phí TUỲ TÂM GIEO HẠT

Tham gia Group Telegram

NGÔI NHÀ "ALOHA I SEE YOU"

Tham gia Group Facebook

NGÔI NHÀ "I SEE YOU"

I SEE YOU

Nhờ bạn mà tôi nhìn thấy tôi.
Tôi nhìn thấy tôi trong bạn.
Tôi nhìn thấy bạn trong tôi.
Chúng ta cùng nhìn thấy nhau
Bình an & Trưởng thành