Gặp nhau ngày siêu trăng: Luân Xa và Tử huyệt cảm xúc

Ở ngôi nhà I SEE YOU này bạn được nhận chuyển giao trong tình yêu thương trọn vẹn.

Học về kiến thức Luân xa nền tảng, giải mã Tử huyệt cảm xúc, chữa lành luân xa. Kết nối ngày Siêu trăng chữa lành góc khuất.

KHI BẠN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN, NGUỒN LỰC SẼ XUẤT HIỆN

  • Dẫn truyền kiến thức nền tảng về Luân xa, nâng cấp chữa lành.
  • Giải mã Tử huyệt cảm xúc
  • Kết nối ngày siêu trăng chữa lành sâu góc khuất.

KHOÁ HỌC
"LUÂN XA & TỬ HUYỆT CẢM XÚC"

THỜI GIAN HỌC

HỌC PHÍ

1,1 Triệu /Khoá
  • Được hỗ trợ chọn mức đóng góp theo hứng khởi
  • ĐÓNG GÓP TUỲ TÂM
Khoá học gieo mầm và nhận hỗ trợ đóng góp học phí theo hứng khởi ạ

LUÂN XA

Được dẫn truyền các kiến thức về Luân Xa. Nâng cấp chữa lành các luân xa. Hướng dẫn tự chữa lành. Tiền đề kết nối các kết nối năng lượng khác.

TỬ HUYỆT CẢM XÚC

Giải mã Tử huyệt cảm xúc và nguồn gốc vận hành. Hướng dẫn Thanh tẩy và tự chưa lành. Lắng nghe nahu và Kết nối sâu ngày Siêu Trăng,

KẾT NỐI SIÊU TRĂNG

Gặp nhau ngày Siêu Trăng và kết nối năng lượng và chữa lành sâu góc khuất.

Tham gia Group Telegram

NGÔI NHÀ "ALOHA I SEE YOU"

Tham gia Group Facebook

NGÔI NHÀ "ALOHA I SEE YOU"

  • Nhắn tin Zalo hoặc Telegram khi cần hỗ trợ ạ: 0857626768

I SEE YOU

Nhờ bạn mà tôi nhìn thấy tôi.
Tôi nhìn thấy tôi trong bạn.
Tôi nhìn thấy bạn trong tôi.
Chúng ta cùng nhìn thấy nhau
Bình an & Trưởng thành

www.iseeyou.vn