29 Apr

Minh Ca

11 ngày đi qua “mặt trời Aloha” phát ra từng bài học như những tia sáng, hay cứ như là một tinh chất vi diệu vô hình, xúc chạm đến từng tế bào, thấp lên ánh sáng trong những vùng tối của “tiểu vũ trụ”. Nguồn năng lượng đồng nhất đưa mình về là mình!

Read More
27 Apr

Joyce Nguyen

“Thời khắc bạn ra quyết định, số mệnh được hình thành”. Vô cùng tuyệt vời và vi diệu ạ. Chiều hôm nay, sau khi được Mama chữa lành mối quan hệ với em tiền bằng phương pháp thiền thanh tẩy. Ngay cái thời khắc Mama chỉ em pháp : hướng tâm đến các chương trình

Read More