BƯỚC CHUYỂN LƯỢNG TỬ ĐẢO CHIỀU HIỆN THỰC

Sử dung kỹ thuật Healing và Coaching để cùng lắng nghe và khai vấn chữa lành, giúp chuyển hiện thực, đưa nhau về phía ánh sáng. Mở ra một kỷ nguyên GIÁO DỤC KHAI PHÓNG.

4 buổi đặc biệt: Chuyển hiện thực Tài chính, Sức khoẻ, Mối quan hệ & khai phóng tâm thức.​

  • Thiết kế chuyên biệt cho từng buổi mỗi chủ đề từ Sức khoẻ, Tài Chính, Mối Quan hệ, Khai phóng tâm thức.
  • Ứng dụng mô thức coaching đã từng học trong lộ trình Master NLP để giúp khai vấn tâm thức.
  • Ngoài ra ta hãy thả lỏng tâm sự chữa lành, sẽ được Người dẫn truyền dùng pháp năng lượng cùng ngôi nhà ánh sáng I See You thanh tẩy và chuyển hoá năng lượng.
  • Trong từng ca Healing & Coaching sẽ lồng vào hướng dẫn cụ thể các mô thức và các pháp để tự thực hành chuyển hoá.
  • Hãy cho phép cuộc sống mình là cuộc sống đáng sống.

KHOÁ HỌC
"BƯỚC CHUYỂN LƯỢNG TỬ ĐẢO CHIỀU HIỆN THỰC"

THỜI GIAN HỌC

HỌC PHÍ

666 Ngàn /Khoá
  • Được hỗ trợ lưu chuyển theo khả năng
  • LƯU CHUYỂN TUỲ TÂM
Khoá học gieo mầm và nhận hỗ trợ đóng góp học phí theo hứng khởi ạ
Để trở thành một người giàu, mình phải là người tốt trước. Vậy tại sao bạn là người tốt rồi không cho phép mình giàu đi.
Thông điệp
I SEE YOU

Tham gia Group Telegram

NGÔI NHÀ "I SEE YOU"

Tham gia Group Facebook

NGÔI NHÀ "I SEE YOU"

  • Nhắn tin Zalo hoặc Telegram khi cần hỗ trợ ạ: 0857626768

I SEE YOU

Nhờ bạn mà tôi nhìn thấy tôi.
Tôi nhìn thấy tôi trong bạn.
Tôi nhìn thấy bạn trong tôi.
Chúng ta cùng nhìn thấy nhau
Bình an & Trưởng thành

www.iseeyou.vn